Bedrijf gezond? Ga voor jaarrond!

Het is nu ruim vijftien jaar geleden dat wij de eerste vingeroefeningen deden met tomaten onder belichting. Die vijftien jaar zijn voorbij gevlogen en toch is er in de tussen tijd, na de fase van de proefkas, best veel gebeurd. In Nederland staat inmiddels een derde van het tomatenareaal onder licht en begint naast de SON-TE ook steeds meer LED licht te schijnen. Op zich logisch want LED zit nog in een vroege fase van de ontwikkelingsspiraal en de rendementen nemen rap toe. Dit betere resultaat is ook nodig want LED’s zijn en blijven behoorlijk kostbaar.

Schoon, smakelijk en betrouwbaar product
De consument verwacht jaarrond een schoon, smakelijk en betrouwbaar product en het blijkt steeds vaker dat hier op het beste ingespeeld kan worden door te telen in een High-tech en gecontroleerde omgeving.

Local for Local
Mediterraan product gerijpt met royaal aanwezig zonlicht doet het goed qua storytelling maar de optimale kwaliteit is maar een paar maanden per jaar voor handen en daarbij liggen productiegebieden vaak te ver weg van de grote stedelijke agglomeraties waar de meeste consumenten wonen.
Gedreven door betere techniek en een goede marktvraag groeit ‘Local for local’ sneller dan menigeen zich in het verleden kon voorstellen.

Wereldwijd licht

Ook verderop in de wereld zie je deze trends doorzetten. In de VS ontstaan in het Midden en Noord Oosten nog steeds nieuwe productie locaties, uitgerust met belichting met als doel vooral de directe omgeving van verse groeten en fruit te voorzien.
Zelfs in landen dicht bij de evenaar wordt groeilicht geïnstalleerd om middels verlenging van de dag cq het aantal groei uren, de productie verder te optimaliseren.

Tomaat is in deze koploper, komkommer lijkt, zeker internationaal, aan te haken dus paprika zal wel moeten volgen.
Succesvol ondernemen in de voedingstuinbouw lijkt steeds meer bepaald door het jaarrond betrouwbaar kunnen leveren, dat geldt in Nederland én ver daarbuiten.