Bio logisch?

Kunnen wij de wereld efficiënt voeden en voorzien van biologisch geteelde groene producten? Tot voor kort was mijn antwoord heel stellig: Nee. Met biologisch telen in een kas is ziektedruk onvoldoende te beheersen, telen in de grond geeft te weinig controle mogelijkheden op het gewas en de productie is hoog uit twee derde van traditionele substraatteelt. Biologisch telen stond voor mij voor een te dure niche en op termijn als dit de norm wordt, het klinkt wat cru, daagt een hongersnood.

Kantelpunt
Een jaar of twee geleden belandde ik op een kantelpunt. In Canada kreeg ik te maken met een proefkas waar biologisch geteeld werd op een biologisch substraat (kokos aangevuld met compost en natuurlijke nutriënten). Omdat er vanuit de markt een sterke en groeiende vraag was naar biologisch product had men hier besloten de handschoen op te pakken en op zoek te gaan naar moderne betrouwbare biologische teelt methodes. De regelgeving staat dit ook toe in dit land.

Resultaten
Stap voor stap raakte ik meer bij deze zoektocht betrokken. Resultaten worden niet gemakkelijk geboekt, maar er zijn mogelijkheden en er is progressie. Ik ben er heilig van overtuigd dat er via deze route op termijn een betrouwbare en efficiënte teeltwijze ontwikkeld kan worden.
De winst is groot als dit gaat lukken, immers biologische meststoffen worden natuurlijk geproduceerd door moeder aarde, dus dit beperkt vervuiling en levert milieuwinst op. De consument wil vooral veilig eten en zal betaalbaar biologisch geteeld product veelvuldig kopen en consumeren. Op een moderne wijze biologisch produceren is een kans. Winst voor het milieu, winst in de markt.

Gecertificeerd biologisch telen in Europa
Tot op heden kan er in Europa alleen gecertificeerd biologisch geproduceerd worden als het product in de grond geteeld wordt. Substraten zijn uit den boze. Ik begrijp de emotie, maar toch raak ik er steeds meer van overtuigd dat dit een misvatting is. Er is niks tegen in de grond telen, maar rationeel gezien is bij deze teeltmethode de emissie naar de omgeving groter en efficiëntie van de teelt is duidelijk minder. Door vast te houden aan dit historische beginsel beperk je de markt en productiemogelijkheden van biologisch product heel sterk.

Tijd voor een stap voorwaarts
Ik denk dat door een stap voorwaarts te maken en de regelgeving zo aan te passen dat er ook op een moderne wijze biologisch geteeld mag gaan worden voor alle partijen en de wereld winst geboekt kan worden.

Dus: Beste puristen en hoeders van de wereld die waken over werkelijk biologisch geteeld product, wat willen jullie? Fijn navel staren in je eigen o zo correcte clubje of wereldwijd een transitie in gang zetten die zijn weerga niet kent? Gelijk hebben is geen gelijk krijgen.