Reorganisatie

Volgens Mc Kinsey, de Rabo en heel veel andere mensen die het kunnen weten, moet de afzet van de Nederlandse voedingstuinbouw anders georganiseerd worden. Er is teveel onderlinge concurrentie, dus moet er rap en adequaat samen gewerkt gaan worden.

Samenwerken
De eerste signalen, dat dit door de sector opgepakt gaat worden, komen los. Kijk naar fusies van grote telersverenigingen en nieuwe overlegstructuren.

Lees meer…