Waar & Waarom?

Peter Klapwijk5Fotosynthese is de belangrijkste energiebron in de wereld. We moeten met steeds minder grondstoffen beter gaan produceren, zodat er voldoende overblijft voor de komende generaties. Dit proces is mijn passie en blijft mij uitdagen. Graag werk ik samen met anderen om stappen te zetten in het verbeteren van het groeiproces.

Zowel op nationaal als internationaal niveau opereert 2HARVEST in de rol van (teelt) adviseur, klankbord en coach. Waar houdt 2HARVEST zich bijvoorbeeld mee bezig:

Internationaal:

  • Begeleiding van belichte teelt van groentegewassen.
  • Technische inrichting van een groot nieuwbouwproject voor jaarrond productie van tomaat en paprika met daarbij strategisch advies.
  • Begeleiding van de ontwikkeling en implementatie van een nieuw plantmonitorsysteem.

Nationaal:

  • Teeltbegeleiding van belichte en onbelichte tomatenteelt.
  • De optimalisatie van processen: zaadteelt van tomaat, roos, phalaenopsis, paprika en opkweek van groenten gewassen.
  • Strategisch advies bij bedrijven op diverse plaatsen in de tuinbouwketen: primaire productie, handel, veredeling, techniek, dienstverlening en internationalisering zijn onderwerpen waar ik regelmatig in meedenk, initieer en verbind.