Iedereen eerlijk mee-eten

Er is de laatste tijd weer behoorlijk geschreven en gesproken over de verhouding en belangen van teelt, handelsbedrijven en retail. De keten dus.
De Nederlandse tuinbouw is in het verleden heel sterk geworden in innovatief en efficiënt produceren. Die tuinbouw kon zo groot worden dankzij het veilingwezen. Nederlandse kwekers zagen elkaar in het verleden niet als concurrenten maar als collega’s. Hierdoor werd er op veel gebieden intensief samen gewerkt, kennis gedeeld en dit heeft geresulteerd in een heel sterk productieapparaat.

Rechtstreeks
Onder invloed van schaalvergroting bij retail, handel en productie zijn handelsstromen directer geworden, is de veilingklok meer uit beeld en verlopen transacties veelal rechtstreeks van producent naar retail, meestal gefaciliteerd door een handelshuis.
Deze transformatie heeft er toe geleid dat de positie van de producent kwetsbaarder is geworden. Zeker als het gaat om de juiste prijs voor het product te genereren.

Verschillende belangen
De handel loopt vaak via het handelshuis. Op zich een goede zaak, want een handelaar heeft meer zicht op wat er in de markt gebeurt dan een kweker. Ieder zijn vak.
Het handelshuis vertegenwoordigt de kweker richting de retail. Het lastige in deze is dat het handelshuis vooral belang heeft bij een transactie en volume. Een kweker heeft nog een ander belang en dat is een goede prijs. Hier wringt het.
Het partnership en de relatie kan heel goed zijn, de belangen liggen hier verschillend.

Tuinbouw is een professionele bedrijfstak. Productie, logistiek en organisatie zijn volledig in control bij de kwekerij, maar de afdeling verkoop wordt uitbesteed aan een derde partij, die geen enkel financieel belang heeft in de kwekerij en het resultaat wat die kwekerij gaat halen.

Een volhoudbaar businessmodel
Naar dit model is onze sector geëvolueerd in pakweg 20 jaar tijd. Dat handelsstromen steeds meer één op één tot stand komen, kunnen en willen we niet meer veranderen. Dit is een logisch gevolg van schaalvergroting van retail en productie. Maar in de eigenaarsverhoudingen lijkt toch wel iets te moeten wijzigen om ons businessmodel volhoudbaar te maken.
Het is eigenlijk verbazingwekkend dat er nog steeds ondernemers zijn die hun brood met een kwekerij willen verdienen.

Er is over dit onderwerp heel veel gezwartepiet. Wij vinden dit een zinloze discussie.
Erken de waarde van iedere schakel in de keten, iedereen eerlijk mee-eten.

 

Geschreven door: Peter en Marit Klapwijk