Is grof wel zo tof?

Volgens mensen die het kunnen weten moet je als modern producent op maat produceren voor je klanten. Een aantal ondernemers in de tuinbouw hebben dit goed begrepen en produceren en veredelen met succes, aangestuurd door hun klanten. In sierteelt, maar ook in groenteteelt zijn hier mooie bekende voorbeelden van. Zelf had ik ook stellig de indruk dat we na veel jaren van kommer en kwel op dit punt uit het dal aan het klauteren waren.

Trendbreuk
Tot mijn verbazing werd afgelopen weken een behoorlijke trendbreuk zichtbaar. Ik vernam uit betrouwbare bronnen dat komend jaar het segment grove trostomaat in Nederland weer aanzienlijk uitbreidt.

Smaak
Deze keuze kan niet ingegeven zijn door klantwensen. Als je rondkijkt in de keten dan is er vraag naar een betrouwbaar product, een schoon product, maar vooral ook naar een smaakvol product. Je hoort eigenlijk nooit expliciet vragen naar hele grote tomaten. ‘Lekkere tomaten’ daar hoor ik mensen regelmatig naar informeren. In mijn beleving was in 2015 het areaal grof al aan de royale kant en had ik eigenlijk een tegengestelde beweging verwacht.

Klant overleden, bank tevreden
Waar komt die uitbreiding in grove tros dan toch vandaan? Dit segment is kwalitatief beslist betrouwbaar, maar moet het qua smaak zeker afleggen tegen kleinere tomaten. Voor veel ondernemers is de klant dus toch onbekend en daardoor denk ik dat een aantal van hen heeft besloten alleen voor de kilo’s te gaan.
Klant overleden, bank tevreden!