Toeval of trend?

Was resultaat 2015 toeval of zijn de magere jaren voorbij?
Voor de meeste groentekwekers in Nederland is 2015 van redelijk tot goed verlopen. Dat is nieuws, want we waren de laatste vijf jaar niet erg verwend in dit opzicht. Volgens het LEI zijn de inkomens zelfs naar recordhoogte gestegen. Als dit klopt, hierbij de kanttekening dat mogelijk de toename van de gemiddelde bedrijfsgrootte hier een rol in speelt, is de hogere winst hard nodig om de genomen risico’s op een redelijke manier af te dekken. De grote vraag die regelmatig langs komt is; Hebben we hier te maken met een trendbreuk of is het gewoon toeval veroorzaakt door misoogsten in andere productiegebieden?

Keert wal het schip?
Het goede nieuws voor 2016 is dat de belangstelling voor vers en gezond eten nog steeds toeneemt. Mijn eigen indruk is dat de toenemende consumptie van pizza’s, hamburgers, hotdogs en ander fastfood zoveel sporen achter laat dat de wal het schip begint te keren. Of deze toenemende consumptie ook de garantie biedt op goede prijzen is nog maar de vraag? Er zit wat beweging in de organisatie van de keten, er zijn mooie plannen, het wachten is nu op de daden en effecten.

Stapje terug
Een andere kans waar we als sector nog beter op in zouden moeten spelen, is de groeiende interesse naar biologisch product. Steeds meer mensen zijn bereid meer geld te betalen voor een product dat natuurlijker gekweekt is en waaraan de emotie kleeft dat het beter voor de gezondheid is. Zelf heb ik bio jarenlang gezien als een niche product voor een hele beperkte markt, dit lijkt te wijzigen en ik verwacht dat bio geen hype is, maar een trend.
De Nederlandse tuinbouw met zijn gematigde klimaat en goed geoutilleerde kwekerijen is bij uitstek geschikt om te scoren en een sterke concurrentiepositie op te bouwen.

Soms moet je gewoon eerst een gevoelsmatig stapje terug om er daarna drie vooruit te zetten.
Dat is geen toeval.