Beter een half ei dan een lege dop

De export van tuinbouwtechniek, kassen en zaden draait op volle toeren. De wereld vraagt om milieu-efficiënt gekweekte groente en bloemen. Vrijwel iedere week lees ik in nieuwsbrieven en vakbladen verslagen van handelsmissies naar het buitenland met daarbij een grote agrarische delegatie of inkomende missies die het Nederlandse wereldwonder genaamd ‘glastuinbouw’ komen bestuderen en bewonderen. Dat is een mooie ontwikkeling, want dankzij de export kan de Nederlandse toeleverende industrie van glastuinbouw de huidige nationale tuinbouwcrisis overleven.

Mooie projecten in Verweggistan
En toch… Vragen we ons weleens kritisch af: hoeveel van die mooie projecten in Verweggistan nu werkelijk een succes worden, zodat er na de pioniersfase een tweede en derde kas gebouwd kan worden, zodat er een bloeiend bedrijf ontstaat? Naar eigen waarneming lukt dit soms verassend goed lukt en kan het heel erg tegenvallen.

Een huilend tuinbouwhart
Ik heb op te veel plaatsen in de wereld projecten gezien die na een enthousiaste start een roemloos einde kende. De kas stond leeg en het onkruid tierde welig. Artistiek gezien een bijzonder plaatje maar mijn tuinbouwhart moet er van huilen.

Kennis en vaardigheden bepalen of de toko echt gaat draaien
Als je een kassenbouwer of installateur vraagt: wat de belangrijkste pijlers van hun export zijn? Wordt er meestal gesproken over kostprijs, kwaliteit en natuurlijk service en relatie. Deze 4 componenten worden gekoesterd en met passie bedreven. Nog interessanter is wat de kritische succesfactor van geslaagd tuinbouwbedrijf is? De techniek moet natuurlijk kloppen, maar zonder ondernemerschap, kennis en vaardigheden gaat de toko echt niet draaien.

Unique selling points van tuinbouw Nederland
Het is zo klaar als een klontje. We moeten als Nederland tuinbouw BV dit gaat in de markt veel beter benutten, want tuinbouwers van de toekomst voorzien van kennis en vaardigheden is de allerbeste garantie voor een continue vraag naar planten, kassen substraten en zaden. Anderzijds zou ik me als investeerder/ondernemer lelijk bekocht voelen als er een prachtige kas voor veel geld aan mij verkocht wordt en ik vervolgens niet in staat ben deze operatie naar behoren te runnen.

Kennis en vaardigheden zijn onze echte Unique Selling Points en verdienen veel meer aandacht. Als we tenminste echt duurzaam door willen leven…