Reorganisatie

Volgens Mc Kinsey, de Rabo en heel veel andere mensen die het kunnen weten, moet de afzet van de Nederlandse voedingstuinbouw anders georganiseerd worden. Er is teveel onderlinge concurrentie, dus moet er rap en adequaat samen gewerkt gaan worden.

Samenwerken
De eerste signalen, dat dit door de sector opgepakt gaat worden, komen los. Kijk naar fusies van grote telersverenigingen en nieuwe overlegstructuren.
Vooralsnog lijkt het er dus op dat stap 1 is: het beperken van onderlinge concurrentie. Een goede zaak, want verkopen voor een stuivertje minder dan de buurman is dom en veroorzaakt op termijn een negatieve spiraal.

Met je kop in de supermarkt
Als ik mijn wekelijkse ronde door de supermarkt doe, zie ik altijd collega’s die met verweerde koppen en grote werkhanden hun exclusief geproduceerde spruiten, witlof, tomaten of radijs aanprijzen op de verpakkingen. Het zijn prachtige foto’s en dit concept werkt als een speer en is niet meer weg te denken uit het AGF-schap. Retailers ontlenen hun identiteit aan vers en willen precies weten waar hun product vandaan komt en hoe het geproduceerd is. Dit is een geweldige kans, want als jij met je kop in het schap mag is dit het begin van jouw onmisbaarheid en bestaansrecht.

De hamvraag
De hamvraag in deze wordt wel; hoe we de juiste balans gaan vinden tussen machtsdenken, serieus partnership en klantgericht samenwerken. Grote machtsblokken hebben hier nog al eens moeite mee.